SAMEN ZORGEN WE ERVOOR DAT CRIMINALITEIT NIET LOONT

In september start vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met vele andere partijen, de campagne senioren en veiligheid. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden, met als doel senioren bewust te maken en handelingsperspectief te bieden in wat ze zelf kunnen doen om slachtofferschap te voorkomen. 

Hierbij werken we samen met o.a. ouderenbonden, politie, OM, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland, Veilig internetten, banken, supermarkten en de telecomsector. Ook sluiten meer dan 100 gemeenten aan bij de campagne.

Gouden Dagen sluit zich ook aan bij deze campagne en zal de komende periode meer aandacht besteden aan de veiligheid van (kwetsbare) ouderen en hoe hier aan bij te dragen. Voor aanvullende informatie en/of vragen kan contact worden opgenomen via telefoon: 030 633 14 98, of email: info@goudendagen.nl

PERSBERICHT:

” MAAK HET OPLICHTERS NIET TE MAKKELIJK

Campagne // Senioren en Veiligheid
De aftrap van de campagne en programma

SLACHTOFFERSCHAP KAN IEDEREEN OVERKOMEN EN DUS OOK ELKE OUDERE

Probleem
Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker slachtoffer worden van strafbare feiten vinden wij ieder slachtoffer een te veel. Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere. Ingezet wordt op concrete handelingsperspectieven die slachtofferschap zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Wanneer een oudere toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat het bespreekbaar kan worden gemaakt en er aangifte van wordt gedaan. In de filmpjes wordt daarom ook genoemd wat je kunt doen als je toch slachtoffer bent geworden.

Babbeltiplijn
Naast digitale informatie op de website wordt in de maand september door de ouderenbond KBO-PCOB samen met de NOOM ook een speciaal telefoonnummer beschikbaar gesteld om persoonlijke tips te krijgen of om een verhaal als slachtoffer kwijt te kunnen. Deze speciale Babbeltiplijn is op alle 5 woensdagen in september te bereiken tussen 9:00 en 17:00 uur op 030-3400670. Ook bij ouderenbond KBO-Brabant zijn vrijwilligers beschikbaar waar mensen hun verhaal kwijt kunnen. Daarnaast is Slachtofferhulp Nederland betrokken bij de campagne, waar slachtoffers zich altijd kunnen melden voor persoonlijk advies.

CAMPAGNE THEMA’S

HULP OF ONDERSTEUNING NODIG? LAAT HET GOUDEN DAGEN WETEN VIA TELEFOON: 030 633 14 98, OF EMAIL: INFO@GOUDENDAGEN.NL