SAMEN WERKEN MET GOUDEN DAGEN

Bent u een bedrijf of organisatie en wilt u zich ook inzetten voor de grote groep kwetsbare en vaak eenzame ouderen? Nationaal of direct in uw eigen omgeving zijn vele mogelijkheden via onze deelnemers; de Gouden Clubs. Woon/zorginstellingen en organisaties met een hoog sociale functie, die onze ambitie delen om thuiswonende ouderen achter de voordeur te bereiken en om daar leuke activiteiten voor te ontwikkelen. Maar ook steunen wij programma’s en producten welke verlichting kunnen brengen in het dagelijkse leven van de ouderen.  

Ontdek de verschillende partnerschapsmogelijkheden en bij welke projecten Gouden Dagen betrokken is. Laat ons weten welke ideeën u heeft ter aanvulling op ons huidige aanbod en meld u aan als partner.

PARTNERSCHAP MOGELIJKHEDEN

EEN STAP IN DE RICHTING NAAR VERBETERING

PROJECT PARTNERS

Gouden Dagen start diverse projecten die het welzijn van ouderen verbeteren. Deze kunnen gericht zijn op interactie en vermaak, maar ook op service en verlichting tijdens het uitvoeren van alledaagse dingen. In samenwerking met het bedrijfsleven en fondsen, zorgen we ervoor dat de projecten worden gerealiseerd en onze doelgroep bereiken.

INFORMATIE DELEN MAAKT MEER MOGELIJK

KENNIS PARTNERS

Veel organisaties en bedrijven doen al belangrijke dingen om de kwaliteit van het leven van ouderen te verbeteren en hebben gaandeweg een eigen expertise ontwikkeld. Waardevol en tegelijkertijd belangrijk om in verbinding te staan met onze doelgroep. Door kennis uit te wisselen en samen te werken, ontstaan de mooiste initiatieven.

MEERDERE CULTUREN GEVEN MEERDERE INZICHTEN

INTERNATIONALE PARTNERS

Om de kwaliteit van het leven van ouderen te verbeteren werkt Gouden Dagen op nationaal en internationaal niveau samen. Het is ontzettend interessant om inzicht te krijgen in hoe anderen omgaan met gelijke problematieken. Tegelijkertijd erg waardevol om op deze manier kennis en ervaring uit te wisselen en de nieuwste ontwikkelingen meteen toe te kunnen passen.  

BREDER PLATVORM, GROTER DRAAGVLAK

SAMEN MET DE OVERHEID

Resultaten voor ouderen bereiken we met elkaar. Door gelijke doelen, kennis en kunde te delen, kan het onmogelijke vaak toch mogelijk worden gemaakt. Daarom werkt Gouden Dagen samen met de overheid, lokale overheden en uitvoerende instanties. Zo verandert een idee in een belangrijk project en wordt het bereik vergroot. 

 

ONZE PARTNERS

LATEN WE SAMEN IETS MOOIS CREËREN!
WORDT OOK PARTNER

GOUDEN DAGEN IS MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

ONZE PROJECTEN

KLEINE BOODSCHAP, GROOT ONGEMAK

Toilet For Me 

Toilet4Me is een kansrijk project in samenwerking met Sanmedi. Een initiatief om toiletruimten buitenshuis voor kwetsbare ouderen te optimaliseren. Zodat het toiletgebruikt onze doelgroep niet belemmert om er op uit te gaan. 

Kleine sanitaire ongemakken hebben een grote impact op het ondernemen en uitvoeren van activiteiten. Zelfs dusdanig dat ouderen er vaak bewust voor kiezen thuis te blijven of af te zien van vermaak buiten de deur. Daar willen we als Gouden Dagen verandering in brengen. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.

LEES MEER
OPNIEUW CONTACT LEREN MAKEN

VRIENDSCHAPSCURSUS

De Vriendschapscursus is een laagdrempelig initiatief, waarbij ouderen vanuit huis getraind worden makkelijker contact te leggen en sociaal actiever te worden. Op latere leeftijd wordt de drempel steeds groter om een praatje te maken met onbekenden, terwijl de behoefte ernaar juist toeneemt.

De cursus wordt online aangeboden en bestaat uit diverse oefeningen, welke stap voor stap meer zekerheid opbouwt om initiatief te tonen op gebied van interactie. Een kansrijk project die helpt ouderen uit hun isolement te halen. 

LEES MEER

Gouden Koffie

Donatie Gouden koffie

Koffie drinken is nu eenmaal veel gezelliger in gezelschap. Het smaakt niet alleen beter, het creëert een ontspannen sfeer waarbij direct contact is en verhalen kunnen worden uitgewisseld. Iets zo simpels, kan een wereld van verschil maken voor ouderen. Een standaard dag, die ineens veranderd in iets om naar uit te kijken. Waardevolle momenten die we daarom graag op frequente basis aan willen bieden.

In samenwerking met onze Gouden Clubs doen we dat met veel plezier. De koffie vloeit rijkelijk en bij gelegenheid is het ook genieten van een leuke activiteit of gastspreker. Geheel afgestemd op de interesses van de ouderen. Helpt u ons de Gouden Koffie te kunnen blijven serveren in de toekomst?

DONEER NU EN BETAAL MET IDEAL

Gouden Wensen

Donatie Gouden wens

Wensen zijn er om in vervulling te laten gaan en al helemaal op oudere leeftijd wanneer de hoop hierop bijna is opgegeven. Juist dan zorgen we ervoor dat lang gekoesterde, bijzondere wensen uitkomen. Individueel of met een groep. Een ervaring die nooit zal worden vergeten!

Al deze wensen zijn afkomstig uit de wensboom, welke op elke Gouden Club locatie te vinden is. Ouderen zijn uitgenodigd een wenskaart in te vullen en deze in de boom te hangen. Gouden Dagen verzamelt deze zorgvuldig en zorgt ervoor dat de meeste wensen werkelijkheid worden. Maar er zijn nog zoveel meer wensen die we ook graag in vervulling zien gaan. Helpt u Gouden Dagen mee dit te realiseren?

DONEER NU EN BETAAL MET IDEAL

Gouden Cultuur

Donatie Gouden cultuur

Aan kunst en cultuur zit geen leeftijd vast. Daarom stimuleert Gouden Dagen juist de creativiteit onder ouderen met Gouden Cultuur activiteiten. Zo worden ouderen met gedeelde interesses bij elkaar gebracht en talenten (her)ontdekt. Het geeft kleur aan hun leven, omdat het naast plezier ook een sociaal karakter heeft.

Lekker zelf aan de slag, maar ook samen genieten van het werk van anderen. Zoals het bekijken van een expositie of het bijwonen van een (klassiek) concert. En als blijkt dat de afstand net even iets te groot is, geen probleem, dan brengen we het amusement in huis. Er is altijd een oplossing te vinden, maar geen excuus om cultuur te moeten missen. Dat vind u toch ook?

DONEER NU EN BETAAL MET IDEAL

Gouden Koets

Donatie Gouden koets

Voor kwetsbare ouderen is 400 meter de maximale loopafstand. Voor het uitvoeren van de normale dagelijkse bezigheden of uitjes zijn zij daarom vaak op vervoer aangewezen.

De Gouden Koets in IJsselstein is een groot succes en heeft meerdere Gouden Clubs enthousiast gemaakt om deze service binnen de eigen gemeente te kunnen aanbieden aan de ouderen. Verschillende aanvragen zijn uitgezet, maar om dit project landelijk te laten slagen, is alle steun welkom. Help mee ouderen meer mobiel te maken en activiteiten zelfstandig te kunnen blijven doen!

DONEER NU EN BETAAL MET IDEAL