Samen met de overheid

Resultaten voor ouderen bereiken we met elkaar. Daarom werkt Gouden Dagen samen met de overheid, lokale overheden en uitvoerende instanties. We wisselen kennis uit en vinden elkaar in projecten.

€50.000,- voor online vriendschapscursus

In maart won Gouden Dagen de tweede prijs van de Medische Inspirator Prijs van ZonMw. Samen met de Vrije Universiteit Amsterdam besteden we de prijs (€50.000,-) aan de realisatie en verspreiding van de Online Vriendschapscursus. Dit is een cursus die de VU ontwikkelde met ouderen om eenzaamheid tegen te gaan.  Door de toekenning van deze prijs en samenwerking gaan we eenzaamheid structureel tegen bij ouderen.

Adviesraad SET

Sinds 1 maart 2019 is de Stimuleringsregeling E-health thuis van kracht. Directeur J.W.F. Romme is namens Gouden Dagen lid van de adviesraad van deze regeling.

De regeling heeft als doel het stimuleren van het op grote schaal en structureel inzetten van digitale toepassingen in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis.