UW NALATENSCHAP VOOR GOUDEN DAGEN

Gouden Dagen Nederland is het goede doel voor ouderen in Nederland. Want juist ouderen hebben te maken met verliezen die onomkeerbaar zijn. Als je niet meer mobiel bent, je gezondheid slechter wordt en/of veel mensen om je heen hebt verloren, worden mooie momenten zeldzaam. Aandacht is het sleutelwoord in onze aanpak… zodat iemand zich gezien en gehoord voelt.

Gouden Dagen is een nationale organisatie met deelnemers verspreid over Nederland. Met én door onze Gouden Dagen deelnemers – lokaal gevestigde zorg- en/of welzijnsinstellingen – bereiken we ouderen die het écht nodig hebben. We brengen mensen en middelen bij elkaar om hen positief en structureel te helpen… vrijwilligers, bedrijfsleven, donateurs, sponsoren en lokale organisaties spannen zich gezamenlijk en naar eigen kracht in om het positieve aanbod mogelijk te maken.

Als u Gouden Dagen opneemt in uw testament, kunnen wij meer doen om het leven van kwetsbare en eenzame ouderen in Nederland te verbeteren. Nalaten aan Gouden Dagen kan op een aantal manieren.

In de eerste plaats kunt u Gouden Dagen tot (mede) erfgenaam benoemen. U geeft daarmee uw gehele nalatenschap aan Gouden Dagen (en eventuele andere erfgenamen). U beslist zelf welk deel van uw erfenis u nalaat.

In de tweede plaats kunt u Gouden Dagen een legaat geven. Een legaat is een geldbedrag, een percentage van uw nalatenschap of een goed (zoals een schilderij of woning). Gouden Dagen wordt hiermee legataris. Overigens kunt u eigendommen nalaten onder het recht van vruchtgebruik. Zo kunt u uw woning nalaten, maar kan uw partner er blijven wonen tot hij of zij overlijdt.

Nalaten kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Dit geldt zowel voor een erfenis als voor een legaat. In uw testament heeft u de mogelijkheid een executeur te benoemen. U bepaalt zelf wie dit is. De executeur regelt de afwikkeling van uw testament na uw overlijden. U kunt uw testament elk moment laten wijzigen.

Wilt u of overweegt u Gouden Dagen op te nemen in uw testament? Wij zijn u ontzettend dankbaar en praten graag met u verder. Gouden Dagen staat met een artikel en advertentie in het Schenken& Nalaten Magazine. Deze kunt u bekijken door de volgende link te bekijken: artikel en advertentie. Deze stukken zijn afkomstig uit het Schenken& Nalaten Magazine en www.schenkenennalatenaangoededoelen.nl.